Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Nhiệm Vụ Bắc Đẩu - Nhiệm Vụ Thông Thương

  • Trang chủ
  • > Nhiệm Vụ Bắc Đẩu - Nhiệm Vụ Thông Thương
Tính Năng Thông Thương
Mỗi Ngày Nhận
Tối Đa 5 Lần
Phần Thưởng  
Mỗi Lần Hoàn Thành
Nhận 400 Vạn
Tùy Theo Cấp Độ Trùng Sinh Sẽ Gia Tăng Phần Thưởng
Bản Đồ Nhiệm Vụ Loại Quái Tiêu Diệt
Khỏa Lang Động Lang Bổng - Ảnh Côn - Hắc Cân
Phong Lăng Độ Thần Tí - Lãnh Thương
Mạc Cao Quật


           Phong Lăng Độ
Sa Đạo - Tẩu Thạch - Phi Sa - Mạc Tặc
Dược Vương Động Xuyên Sơn - Đao Khách - Kế Chùy
Tiến Cúc Động Đoạt Mệnh Liêm - Đao Khách - Báo Đốm
Cán Viên Động Voi Hoàng Hà - Đại Tượng - Nhãn Kính Xà
Tuyết Báo Động Thích Khách - Song Phủ - Quái Nhân
 

Bản quyền trò chơi thuộc công ty Kingsoft.
Công ty Cổ phần VNG phân phối độc quyền tại Việt Nam. 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP.HCM.
Lưu ý: Tiếu Ngạo Giang Hồ không phải nhà phân phối chính thức, xin cân nhắc trước khi tham gia

Trò chuyện với Gamemaster